Michał Tomasz Kamiński

 doświadczenie - skuteczność - uznanie

Polityk, ekspert ds. międzynarodowych, szczególne uznanie na arenie międzynarodowej zdobył w sprawach polityki wschodniej.

W polityce działa aktywnie od końca lat 80-tych. Publikował w podziemnych wydawnictwach niepodległościowych oraz prasie katolickiej. Na początku lat 90-tych był dyrektorem rozgłośni radiowych w Bydgoszczy i Łomży.

W 1997 roku został jednym z najmłodszych polskich posłów; startując z Akcji Wyborczej Solidarność do Sejmu uzyskał procentowo 10-ty wynik w kraju. W 1999 r. został wybrany w plebiscycie dziennikarzy na najlepszego mówcę Sejmu RP. Zdobył doświadczenie parlamentarne i z powodzeniem wywalczył reelekcję do Sejmu w 2001 roku.

W 2004r. uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego, w którym wcześniej pełnił rolę obserwatora. Był pierwszym polskim eurodeputowanym, który przemówił na forum plenarnym. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W 2009 ponownie zdobył mandat europejski. Jest jednym z najbardziej doświadczonych i utytułowanych polskich polityków w Europarlamencie.  Był także pierwszym i jedynym Polakiem, który objął funkcję szefa frakcji grupy politycznej. Podczas ponad 8-letniej pracy na forum Parlamentu Europejskiego był jednym z najaktywniejszych polskich posłów. W trakcie ostatniej kadencji przedstawił 259 interpelacji (najwięcej z polskich eurodeputowanych), 150 projektów rezolucji (7 miejsce wśród polskich eurodeputowanych) oraz przygotował 304 przemówienia na posiedzenia plenarne. 

Michał Kamiński by inicjatorem i twórcą raportu przedstawiającego europejską perspektywę dla Ukrainy. Raport Kamińskiego jest uznawany za pierwszy dokument otwierający proces negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrainą. Był również autorem opinii w sprawie korupcji w sektorze publicznym i prywatnym zaprezentowanej przez Komisję Rozwoju (DEVE). Aktywnie i skutecznie działał na rzecz promocji polskich interesów w Europie. Zorganizował wiele wystaw oraz wizyt studyjnych, w tym z regionu Lubelszczyzny.

Działalność Michała Kamińskiego na arenie międzynarodowej zyskała szerokie uznanie wśród wielu czołowych polityków europejskich. Został uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi: Orderem Zasługi Ukrainy III i II stopnia, Krzyżem Zasługi Republiki Litewskiej, Krzyżem Zasługi Republiki Portugalskiej, Krzyżem Zasługi Republiki Węgierskiej, Orderem Zasługi Gruzji, Orderem Świętej Marii Magdaleny II stopnia.

Michał Kamiński biegle włada językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.  Posługuje się także ukraińskim, francuskim i hiszpańskim. Prywatnie entuzjasta futbolu. Ceni życie rodzinne, ma żoną Annę i dwie córki Antoninę i Anastazję.